Egedal

Ledøje-Smørum Erhvervsforening

LSErhvervsforening.dk

Egedal


Egedal Kommune og erhvervslivet

Egedal Kommune er en grøn bokommune tæt på hovedstaden. Kommunens består af naturværdier, byudviklingsmuligheder og de små og store lokalsamfund med varierede boligtyper. Samtidig rummer den også gode muligheder og rammer for erhvervslivet og dets udvikling.


Infrastrukturen

Egedal Kommune ligger i Frederikssundfingeren, som har hovedstadsområdets største arealer til byudvikling. Der er god adgang til kollektiv trafik og S-tog. Vejnettet giver via den gennemgående Frederikssundsvej trafikal adgang til alle dele af kommunen og den kommende anden etape af Frederikssundsmotorvejen, til og med Tværvej, åbner i 2015 og giver hurtig adgang fra Ledøje-Smørum til motorvejsnettet.


Arbejdskraft og erhvervsudvikling

Kommunens veluddannede borgere og de store byudviklingsarealer tæt på hovedstaden betyder sammen med de planlagte statslige investeringer i ny infrastruktur, at der er store potentialer for erhvervsudviklingen

i Egedal Kommune.


Der er i kommunen næsten dobbelt så mange erhvervsaktive, som der er jobs. Der er især underskud

af jobs indenfor administration, videnserhverv, handel og transport i forhold til arbejdskraftens sammensætning. 75 procent pendler ud af kommunen. Hvis der lokalt kan skabes nye jobs, vil flere af kommunens borgere, kunne arbejde tæt på deres bolig, til gavn for både den enkeltes livskvalitet og CO2 belastningen.


Kommunens mangeårige fokus på energivenligt byggeri gør det oplagt for de mange lokale virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen at opdyrke en lokal knowhow og skabe “pakkeløsninger” indenfor energirenovering. Her vil der i de kommende år være rigtig mange opgaver, ikke mindst i den eksisterende boligmasse.


Virksomhedstyper og -størrelser:


Kommunen rummer en lang række mindre lokale virksomheder – næsten 4.000, hvoraf halvdelen er enkeltmands-virksomheder. En del af de mindre virksomheder er derfor integreret i boligmassen eller tæt på boligområder.


Kommunen ønsker at fastholde et varieret udbud af både regionale erhvervsområder og mere lokale områder. Kommunens fire store erhvervsområder har hver deres identitet, karakter og udvidelsespotentiale.

Kommunen ønsker at styre, udvikle og brande områderne, så de fortsat har hver deres profil.


Erhvervsdviklingsmuligheder i Egedal Kommune

Ved Egedal Station, i Værebro området, i Kong Svends Park og i Kildedal. Specielt for Ledøje-Smørum området er følgende erhvervsudviklingsområder:


Administrative virksomheder i Kong Svends Park

I Kong Svends Park er der fortsat 23 hektar ubebygget erhvervsareal til administrative virksomheder.

Området er planlagt som en grøn erhvervspark. Den sidste del af området er endnu ikke lokalplanlagt.

Da området ligger stationsnært ved Kildedal Station, skal det planlægges med en større tæthed i området.


Kildedal

Kildedal var oprindeligt udlagt til ferie- og oplevelsesområde, men de oprindelige planer er nu skrinlagt.

Der vil imidlertid være mulighed i fremtiden for udvikling af dette område til andre erhvervsformål.


Kilde: Egedal Kommune

Copyright © All Rights Reserved Ledøje-Smørum Erhvervsforening