30 års jubilæum

Ledøje-Smørum Erhvervsforening

LSErhvervsforening.dk

Festligt 30 års jubilæum i Ledøje-Smørum Erhvervsforening


Af Torben Lund, formand


Mandag, den 14. november 2016 afholdt Ledøje-

Smørum Erhvervsforening 30 års jubilæum på

Restaurant Kongemosen.


Foreningen havde inviteret medlemmerne at

deltage i et arrangement med indbudte talere og

med efterfølgende adgang til spørgsmål og debat.


Arrangementet blev sat i gang med velkomst fra

foreningens formand, Torben Lund, der forsikrede

medlemmerne om, at man ikke fra foreningens

side havde planer om at blive landsdækkende,

selvom de inviterede talere havde landspolitisk

sigte.


Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V)

holdt indlæg om ambitionen til for regeringen at

skabe vækst for hele Danmark, for at give os

muligheden for at holde den velstand, der er

opbygget i Danmark.


Jørn Neergaard Larsen berettede om de

udfordringer han som ny minister var blevet stillet

overfor og hvilke opgaver, han anser for de

vigtigste for, at der i Danmark bliver skabt den

vækst i samfundet, der vil sikre, at vi alle kunne

få pension, når den tid kommer, men også at der

er råd til at drive hospitaler, skoler og lignende.

Han påpegede at produktiviteten skal op, og at der

skal investeres mere.


De danske investeringer er faldet betydeligt mere

end hos sammenlignelige lande, - og at vores

kompetencer i form af uddannelse skal udvikles

bedre.


Mødet fortsatte med indlæg fra tidligere

skatteminister Carsten Koch, nu formand for

Vækstfondens bestyrelse, der gav sit bud på de

udfordringer, vi står overfor i Danmark.


Der var også fra hans side en opfattelse af, at der

var behov for stigning i vores produktivitet, for at

øge velstanden i Danmark. Han gav sit bud på,

hvilke områder der står overfor de største

udfordringer, og hvor der efter hans vurdering skal

foretages indsats og valg.


Efterfølgende gav Mads Lundby Hansen, formand

for Cepos – Center for politiske studier - sin

vurdering af, hvilke udfordringer Danmark står

overfor og ikke mindst hvilke muligheder, der er

for Danmark på nuværende tidspunkt, hvis

politikerne vil gå fremad af den vej.


Han gav udtryk for at velfærd er blevet et udtryk

for, at der ”gives” penge til borgerne, mens

velfærd ikke var et spørgsmål om at samfundet/

borgerne havde en større ”kage” at fordele.


Der blev herefter serveret middag og under

middagen gav MF Joakim B. Olsen, (LA) en status

over den aktuelle politiske situation på

Christiansborg med sit bud på indhold af de

igangværende forhandlinger om finansloven samt

om de efterfølgende forhandlinger om regeringens

2025 plan.


Joakim B. Olsen havde med kort varsel afløst

Anders Samuelsen, der var optaget af forhandlinger

om finansloven. Det var Joakim B. Olsens

forventning, at der vil blive enighed om en finanslov,

som han forventede vil indeholde skattelettelse på

5% i topskatten.


Mødet blev afsluttet med at formanden, Torben Lund

udnævnte den tidligere formand og initiativtager til

etablering af Erhvervsforeningen, advokat John

Jantzen, som æresmedlem af foreningen.


John Jantzen holdt herefter en kort tale med

gennemgang af foreningens historie.


Et stort og vellykket arrangement var herefter

nået til sin afslutning. Foreningen tilkendegav, at

man ville fortsætte med at samle erhvervslivet i

kommunen og opbygge netværk også i fremtiden.


Hvis der ønskes yderligere information om

foreningen, kan foreningens formand kontaktes på

advokat@jantzen-lund.dk.


Information om foreningen kan også findes på

www.LSErhvervsforening.dk, eller på

Ledøje-Smørum Erhvervsforening på Facebook.Link til udgave af Ledøje-Smørum og Måløv

avis med original artikel.


Copyright © All Rights Reserved Ledøje-Smørum Erhvervsforening