Formål

Ledøje-Smørum Erhvervsforening

LSErhvervsforening.dk

lemmerne imellem.

Foreningens formål


Ledøje-Smørum Erhvervsforenings formål er at samle alle offentligt registrerede erhvervsdrivende, der udøver virksomhed indenfor Ledøje-Smørum området i Egedal Kommune og via medlemsskaren at være repræsenteret i erhvervsfora i kommunen.


Foreningens formål er endvidere at fremme erhvervsmæssige interesser, såvel udadtil som medlemmerne imellem.


Copyright © All Rights Reserved Ledøje-Smørum Erhvervsforening