Aktiviteter

Ledøje-Smørum Erhvervsforening

LSErhvervsforening.dk

Aktuelle aktiviteter___________________________________________________


Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger


Bestyrelsesmøde

Blev afholdt 18-02-2019. Foreningens fremtid og eventuelle sammenlægning med Egedal Erhvervsforening blev diskuteret. 


Årlig generalforsamling


Velbesøgt generalforsamling i Ledøje-Smørum Erhvervsforening den 23. august 2018 på Restaurant Kongemosen.


Regionsrådsmedlem og formand for Regionens Erhvervs- vækst- og forskningsudvalgd Lars Gaardhøj (A), gav et glimrende politisk oplæg efterfulgt af en livlig debat.


Herefter var der middag, kaffe og generalforsamling, hvor formanden Torben Lund afgav beretning for året og kassereren gennemgik regnskabet. Den samlede bestyrelse og revisor blev genvalgt. Link til regnskab. Referat fra generalforsamlingen følger snarest.


Bestyrelsesmøde

Blev afholdt 14-03-2018. Underskrev regnskab og diskuterede den kommende generalforsamling og aktiviteter.


Bestyrelsesmøde

Blev afholdt 04-09-2017. Diskuttere emner i forbindelse med kommende dialogmøde med kommunens Kultur og Erhvervsudvalg, samarbejde med EEF om vælgermøde og kommende aktiviteter.


Bestyrelsesmøde

Blev afholdt 16-05-2017. Diskuterede kommen aktiviteter:

Virksomhedsbesøg til Grønttorvet den 14-06-2017. Herefter middag på Kongemosen.

Invitation til møde i søsterforeningen Egedal Erhvervsforening på Egedal Rådhus, hvor der er fokus på maden på arbejdspladsen.


Årlig Generalforsamling

Velbesøgt generalforsamling i Ledøje-Smørum Erhvervs-

forening den 27. marts 2017 på Restaurant Kongemosen.

De 30 deltagere lyttede til MF og politisk ordfører for de

Konservative Mette Abildgaards status over det Konserva-

tive Folkeparti i regeringssamarbejdet. Hun berørte tillige

synspunkter omkring erhvervspolitikken.

Herefter bød foreningen på middag inden den formelle

generalforsamling. Formanden Torben Lund afgav beretning

bestyrelsen fortsatte uændret.

Godkendt beretning, referat og regnskab kan ses her!Anbefal aktiviteter eller arrangementer til  bestyrelsen


Kender du til et arrangement eller en aktivitet som kunne være af interesse for erhvervsforeningens medlemmer, så kontakt bestyrelsenSe aktiviteter på Facebook

Ledøje-Smørum Erhvervsforening


___________________________


Tidligere arrangementer


Nytårskur for erhvervslivet i Egedal Kommune den 25. januar kl. 07.00 på Egedal Rådhus.


Dialogmøde med Egedal Kommune den 1. oktober 2018 kl. 17.30 på Egedal Rådhus. Torben Lund og Jørgen Johansen fra betyrelsen deltog.


Møde i Kultur- og Erhvervudvalgsmødet den 4. april 2018 kl. 8.00. Torben Lund og Jørgen Johansen deltog.


Dialogmøde med Kommunen den 13-03-2018 kl. 18.00 på Egedal Rådhus. Emne: Dit Hverdagsliv og Arbejdsliv i Egedal.


Møde om den ny persondatalov blev afholdt den 31-10-2017, kl. 17.00-18.30 på Egedal Rådhus.


Egedal for Alle messsen 2018

18-03-2018 på Egedakl Rådhus.


Venstre afholdte åbent møde 05-04-2017 med MF Torsten Schack Pedersen erhverv, vækst og IT på Egedal Rådhus.


Markedsføring og salg på nettet.

Egedal Erhvervsforening afholdte åbent møde om emnet den 04-04-2016 på Kulturhuset i Stenløse.


Årlig generalforsamling

27-03-2017 på Kongemosen.


Egedal Erhvervsforening afholdte åbent møde for detailhandelen.

07-02-2017, Stenløse Kulturhus.

Emne: Spark gang i butikken - hvordan du får flere kunder i butikken! Vel besøgt arrangement!


Nytårskur i Egedal Kommune

20-01-2017 på Egedal Rådhus.


Robotteknologi - relevant for dig?

21-11-2016 Tek. Institut, Tåstrup.


Jubilæumsfest i foreningen

14-11-2016 Rest. Kongemosen.

Festligt 30 års jubilæumsfest med prominante indlæg. Læs her.


Egedal For Alle Messen

18-09-2016 Smørum Idrætscenter.

Torben Lund markedsførte Ledøje-Smørum Erhvervsforening på sin virksomhedsstand.


Styrk sammenholdet i din virksomhed med en idrætsdag

17-06-2016 Smørum Idrætscenter.


Bliv fundet på Google

20-04-2016 Brasserie Caddie, Smørum  Golfklub.


Foredrag om aktiemarkedet

30-03-2016 Brasserie Caddie, Smørum Golfklub.


Hvordan skabe vækst i et stadigt mere konkurrencepræget miljø. 

14-03-2016, kl. 15.00-18.00

AL Finans, Sluseholmen 2, 2450 København SV.


Startupmøde for iværksættere

23-02-2016 Egedal Rådhus


Nytårskur for erhvervslivet i Egedal Kommune.

08-02-2016 Egedal Rådhus

Copyright © All Rights Reserved Ledøje-Smørum Erhvervsforening